201 cảo 2 chấu đảo càng dùng để tháo vòng bi, bánh răng.

Cảo 2 chấu chuyên tháo vòng bi, bánh răng.